Akce Neptun – fakenews za totality

Diskreditovat západ a obelhávat veřejnost bylo běžnou součástí komunistické propagandy. Totalitní režimy využívají k upevnění své moci nejistotu a strach. Jednou z nejznámějších mystifikací byla akce, která vešla ve známost pod krycím názvem „operace Neptun“. Jejím cílem bylo znejistit západní mocnosti, především Rakousko a Německo, zlepšit si veřejné mínění v ČSSR a samozřejmě udělat dojem na velkého bratra na východě.

Komunistická reality show

O co šlo? V roce 1964, kdy k akci došlo, chyběl jeden rok do uplynutí promlčecí lhůty nacistických zločinů. V SRN se vedli dlouhé diskuze, zda je 20 let od konce války dostatečná doba na to, aby se za hrůznými zločiny druhé světové války udělala tlustá čára. Českoslovenští mocnáři se rozhodli zinscenovat akci, která by v Německu vyvolala nejistotu. Cílem bylo tuto lhůtu zrušit nebo prodloužit a ukázat, že ve vládách západních zemí figurují nacističtí činitelé.

K samotnému provedení akce došlo na šumavském Černém jezeře v létě téhož roku. Komunisté se inspirovali nálezem liber v bednách v rakouském jezeře Toplitzsee v roce 1963, a tak zinscenovali podobnou senzaci. V červenci roku 1964 senzačně nalezli na dně našeho nejhlubšího jezera bedny s tajnými nacistickými dokumenty, které obsahovaly důkazy, že ve vládách západních sousedů stále pracují lidé s nacistickou minulostí.

Komunistická propaganda tehdy naplánovala akci opravdu precizně. K tomu, aby vše bylo věrohodné, využili velmi populární pořad Zvídavá kamera, jehož redaktoři zrovna natáčeli o záhadách šumavských jezer. Jedním z potápěčů, který v pořadu natáčel, byl Ladislav Bittman – vysoký pohlavár dezinformačního oddělení. Bittman společně s rozvědkou připravil několik dřevěných beden tak, aby vypadaly jako 20 let staré. Bedny naplněné čistým papírem ponořili v červnu na dno jezera a o měsíc později, za účasti televizního štábu, je vylovili. Redaktoři ani zástupci Československé televize neměli ani tušení, že jde o podvod. Nález byl převezen do Prahy a Ministerstvo vnitra vydalo v září prohlášení, v němž zazněly důkazy o tom, že někteří němečtí a rakouští politici stále přisluhují nacistům.

Cíl akce

Akce svůj účel splnila na výbornou. Lhůta promlčení nacistických zločinů se prodloužila o pět let, v sousedních zemích odstoupilo několik politiků a v několika případech došlo k sebevraždě. O tom, že byla celá akce diskreditační promluvil až v 70. letech Bittman, který po srpnu 1968 přešel na západ, kde pracoval pro tajné služby a přednášel na univerzitách.

Černé jezero

Černé jezero leží kousek od Německých hranic v NPR Černé a Čertovo jezero. Jedná se o největší přírodní vodní plochu na našem území. Zároveň jde také o nejhlubší jezero u nás, jehož hloubka dosahuje 40 metrů. Vzniklo působením ledovce v době ledové a je opředeno mnoha pověstmi.

O akci si také můžete pustit tento dokument na České televizi.