Bez dopravního značení to nepůjde

Provoz na veřejných komunikacích, ve skladech či na stavbách, by nemohl fungovat bez dopravního značení. Představte si ten zmatek, kdyby najednou zmizely veškeré svislé i vodorovné značky.

Dopravní značky jsou všude kolem nás a jejich jediným, ale zásadním úkolem je stanovit pravidla na pozemní komunikaci tak, aby byl provoz bezpečný a plynulý. Na pracovištích pak jde především o bezpečnost.

Historie dopravního značení stará jako lidstvo samo

Historie dopravního značení se začala psát ve druhé polovině 19. století s nástupem prvních automobilů. A nebylo to tak, že by si lidé najednou uvědomili nutnost používání srozumitelných znaků k usměrnění provozu. Ty už se dávno používaly, jen nešlo o organizovanou záležitost a značení nepodléhalo žádnému úřadu. Znaky u cest zavedli již staří Římané a dokonce i první lovci a sběrači. 

Význam těchto primitivních znaků zůstal v podstatě nezměněn. Dopravní značka má dát řidiči nebo chodci jasně najevo, co jej na komunikaci čeká, případně mu dává informaci o tom, kam směřuje.

V současnosti je dopravní značení nutné nejen na silnicích

V současném hustém provozu je dopravní značení nezbytné. Značky musí být dobře viditelné a vodorovné značení nesmí být oježděné. To samé platí pro pracoviště. Zejména jste-li zodpovědný za chod pracoviště, kde se pohybují vysokozdvižné vozíky nebo jiná manipulační technika společně s chodci, je značení nezbytné. Na dopravní značky ale nezapomeňte ani v areálu firmy, kde například parkují zaměstnanci. Jak se s tím vypořádat?

Ideální je kontaktovat specializovanou firmu, která vám pomůže s realizací svislého i vodorovného značení. Kvalitní reference má dopravní značení – Topznak. Její pracovníci vám zajistí instalaci, ale také pronájem či dokonce projekt pro dopravní značení.

Pokud se do instalace značení chcete pustit sami, firma má e-shop, kde si vybrané prvky můžete přímo zakoupit. Ať už jste odkudkoliv, vždy vám pomůže dopravní značení Praha.