Jak má vypadat obec budoucnosti

Chytrá obec spadající do konceptu smart cities je bezpečná, šetří energiemi, ale i časem občanů. Jak toho však dosáhnout? Je to poměrně jednoduché a překvapivě i finančně nenáročné. Pokud jste starosta, zastupitel nebo jen občan, který se zajímá o nejnovější trendy v místě bydliště, pak rozhodně čtěte dál.

Úspora energií

Z obecního rozpočtu jdou nemalé výdaje na veřejné osvětlení. V současné době je ale trendem, že konvenční systém osvětlení nahrazuje LED systém s chytrým modulem. Ten dokáže dle potřeby korigovat intenzitu svitu a klidně může být zhasnutý, pokud se v oblasti nikdo nepohybuje, což ověřuje implementovaný senzor. Takové osvětlení lze rovněž ovládat aplikací a je na něj možné čerpat dotaci z Národního plánu obnovy (NPO).

Úspora za odpadové hospodářství

Chytrá řešení pro města a obce v podobě všelijakých senzorů jsou v podstatě nevyčerpatelná. Jako příklad uvedeme přehled o zaplněnosti kontejnerů. Takto lze zefektivnit svoz a jeho plánování, přičemž se eliminuje jízda vozů pro málo zaplněné nádoby.

Vzdálený odpočet

Modul vzdáleného odpočtu vodoměrů či modul vzdáleného odpočtu elektroměrů usnadní nejen činnost při fyzickém odpočtu, ale také eliminuje chyby a dokonce dokáže i předcházet haváriím. Obec také získá přehled o efektivnosti využívání energií.

Ekologie a bezpečí

Ve výbavě moderní obce by neměl chybět senzor kvality ovzduší, hlukoměr či modul statistiky provozu. Poblíž řek a vodních ploch se také hodí senzor měření hladiny. Všechna data získaná z čidel lze sledovat v aplikacích a v případě zvýšených hodnot je možné nechávat zasílat upozornění kompetentním osobám. Senzory lze dělit na veřejné a soukromé, což v praxi znamená, že se obec sama rozhodne, jaká data veřejně zpřístupní na webových stránkách obce.

Další možnosti

Samozřejmě existují i další možnosti, jako je senzor obecného majetku, digitální rozhlas či aplikace na správu webkamer. Moderní obec se rozvíjí stejně jako moderní technologie, kterých se není třeba bát, ale právě naopak. Jsou tu, aby lidem pomáhaly.