Jak zlepšit bezpečnost práce na staveništi?

Z posledních průzkumů vyplývá, že staveniště je místem, kde dochází k největšímu množství pracovních úrazů. Zaměstnavatelé by proto neměli zapomínat na zásady BOZP, díky kterým eliminují či minimalizují újmy na zdraví svých pracovníků. V případě, že patříte do sorty zaměstnavatelů, pojďte společně s námi a společností Extéria zajišťující BOZP a PO poradenství (dočtete se o ní v Extéria referencích a Extéria recenzích) zjistit, jak bezpečnost na staveništi zlepšit.

Jaké jsou standardy

Stejně jako v jiných odvětvích, i zde jsou konkrétní standardy, které při práci na staveništi musí být dodržovány. Mluvíme konkrétně o zajištění lešení (při jeho nesprávném použití může dojít k pádu), dále také o ochraně proti pádu (kam spadá zajištění bezpečnějších pracovních ploch) nebo o apelování na ochranu hlavy, u čehož je důležité se vyhýbat žebříkům s kovovými součástmi.

Jelikož patří stavební práce mezi nejvíce nebezpečné na světě, zaměstnavatel by se měl pokusit v každém případě o vylepšení bezpečnosti, respektive zvýšení pravděpodobnosti úrazu. Co udělat proto, aby byla bezpečnost na pracovišti zajištěna ještě více?

Tipy, jak zlepšit bezpečnost práce na staveništi

Kupříkladu nezapomeňte své pracovníky informovat o možných rizicích. V nejlepším případě k informování přistupujte ve chvíli, kdy zaměstnanec vstupuje na pracoviště. Rozdíly nedělejte mezi začátečníky nebo zkušenými, riziko se týká obou dvou skupin.

V ideálním případě informujte jedince v rámci školení. Všichni noví dělníci musí školením projít, stejně tak to platí pro ty, jimž od posledního školení uplynula nějaká doba.

Apelujte také na komunikaci v týmu. Komunikace je alfou omegou prakticky v jakémkoli vztahu, a to i v tom pracovním. V tomto případě může opravdu pomoct předcházet řadě úrazům, kupříkladu když se zaměstnanci mezi sebou informují o nově vzniklé překážce na pracovišti.