Nechte vstoupit umění do jazykové třídy

…má toho totiž tolik co nabídnout! Jazyková škola PELICAN v Brně je známá tím, že se nebrání novým výukovým metodám, co se jazykového vzdělávání a kurzů obecně týče. Díky zapojení školy do evropských vzdělávacích projektů má otevřené dveře k nahlédnutí do jazykových metod jiných zemí – a tím pádem má taky otevřenou mysl. A co víc, kdo PELICANA aspoň trochu zná, ví, že je pro každou „špatnost“!

Když se tedy v posledních letech (nejen) jazykového vzdělávání začalo mluvit o propojení výuky jazyka s dalšími zajímavými oblastmi a předměty, měl PELICAN nastražené uši.

Načetl literaturu, zasvětil lektory – a veškerou zábavu přenesl do svých jazykových tříd. A že by snad zábava patřila jen do mateřských školek a na první stupeň základních škol? Tak to prrrr!

S námi se budete bavit – ať už jste lektor nebo student – a ať už navštěvujete pomaturitní studium, klasický kurz nebo třeba firemní kurzy angličtiny v rámci Vaší práce. Pojďte se s námi dnes podívat, jaké skvělé věci jde dělat v kombinaci učení se nového jazyka a zapojení umění do vyučovacích hodin.

Neomezená slovní zásoba!

Příležitost naučit se slovíčka z umění je prakticky neomezená, ať už zůstanete u jednoho druhu nebo zabrouzdáte napříč různými oblastmi v umění.

Studenti navíc mají příležitost dostat se k takové slovní zásobě, ke které by se za normálních okolností jen těžko dostali, což opět oceňují studenti napříč všemi druhy kurzů – ať už je to již zmíněná firemní jazyková výuka v Brně nebo třeba kurz norštiny.

Navíc to může být skvělé téma pro konverzaci v hodině! Vyzvěte studenty, ať na sebe prozradí, která oblast v umění je nejvíce zajímá. A výzkum může začít!

O jaké se jedná médium? Jaké techniky a materiály se používají? Brzo se svými studenty poznáte, že možnosti v oblasti umění jsou nekonečné. Vždyť není život sám o sobě taky jistý druh umění?

Vyrazte z učebny ven!

Jelikož se naše jazykovka nachází v samotném centru Brna, máme možnosti navštívit množství různých zajímavých galerií či muzeí. Proč tedy jednou za měsíc nezapojit do výuky prozkoumávání aktuálních výstav – samozřejmě v rámci lekce v cizím jazyce?

Informace o dílech v galeriích a na muzejních výstavách jsou dnes téměř všude napsány taky v cizích jazycích, je možné si dopředu domluvit průvodce – který prohlídku povede v cizím jazyce – nebo lze zkrátka v rámci skupiny o dílech přímo v galerii v učeném se jazyce diskutovat.

A jako úkol do příští hodiny napsat reflexi o návštěvě galerie a o tom, co kterého studenta nejvíce zaujalo? Alespoň naše studenty navštěvující pomaturitní studium angličtiny a němčiny tento úkol nikdy nemine! A jaký úkol budou mít vaši studenti?

Když umění učí gramatiku

Ani co se výuky gramatických pravidel týče, neměli bychom na umění zapomínat. Ideálním pomocníkem se tak může stát např. při učení se srovnávacích přídavných jmen. A slyšeli jste už, jak studenti (ať už ti navštěvující pomaturitní studium nebo firemní vzdělávání) neradi předložky místa?

Zapojte do výuky umění a uvidíte, že jim to půjde jedna radost! Umění můžete využít dokonce i pro procvičování některých slovesných časů.Diskutujte společně o tom, co vidíte na obrázku, nebo o tom, na co se umělec díval, když obraz maloval. A nezapomeňte na skvělou příležitost procvičit modální slovesa!

Umění jako skvělá příležitost k psaní

Obrázky a malby jsou skvělé pro zadání psacích úkolů – a svět umění sám o sobě dává studentům druhých jazyků spoustu inspirace k úspěšnému splnění těchto výzev! Vyberte si slavnou malbu, jako je třeba Mona Lisa.

Vyzvěte studenty, aby napsali příběh – z pohledu osoby zobrazené na obrázku, která je v příběhu zároveň hlavní postavou. A co napsat vlastní příběh o tom, jak se Van Goghovy Slunečnice dostaly do vázy? A kdo že je to vlastně posbíral? Iniciativě se meze nekladou!

Máte v plánu – nebo zapojili jste už – v rámci výuky nějaké činnosti, které se týkají umění? Napište nám o tom, nebo nám o tom přijďte povědět osobně a inspirujme se navzájem! Moc rádi Vás uvidíme!

Váš PELICAN