Předprojektová příprava se neobejde bez stavebně technického průzkumu

Připravujete svůj pozemek na výstavbu nové nemovitosti a říkáte si, co všechno bude tento krok zahrnovat? Kromě samotného projektu nemovitosti se musíte soustředit také na výběr statické kanceláře. Protože stavebně technický průzkum pozemku je alfou a omegou předprojektové přípravy nezávisle na tom, jestli stavíte na chráněném pozemku či nikoliv.

Stavební práce vyžadují průzkum

Do stavebních prací se pouštíme z mnoha různých důvodů. Zatímco někdy je to vlivem zanedbaných interiérů, kterým se znovu snažíme vštípit život, jindy je důvodem něco zcela jiného. Ať už chcete pouze obnovit omítky, podlahy, případně provést sanaci vlhkého zdiva, stavebně technický průzkum je opravdu zapotřebí.

A to nezávisle na tom, jestli se pouštíte do stavebních prací týkajících se rodinného domu a jeho výstavby, nebo jestli jste se rozhodli s povolením města nebo památkářů obnovit památkový objekt, který bude na práce trochu náročnější.

Než se pustíte do práce

Ať už to bude výstavba rodinného domu nebo oprava chráněného objektu, vždy se ke stavebně technickému průzkumu upněte o něco dříve než k samotným pracím. Ve chvíli, kdy budete řešit takzvanou předprojektovou přípravu se přesně musí vědět a znát ten, kdo se o stavebně technický průzkum postará a ujme se ho.

Bez stavebně technického průzkumu nemohou být ani předprojektové přípravy dokončeny a ve výsledku nemůže dojít k zahájení stavebních prací, ať už jsou v menším nebo větším rozsahu.

Stavebně technický průzkum je klíčový v základní etapě, respektive v první fáze obnovy jakéhokoli objektu. Je tomu tak i v případě, že se schyluje například k památkové obnově katakomb nebo jiného atraktivního turistického cíle. V takových případech se však musí k památkám přistupovat velmi opatrně, a to s ohledem na jejich stáří i historickou důležitost.