Různé druhy rozvodu a jak podat žádost?

Bohužel i to se stává, že z velké lásky zbyly jen děti, společný majetek, starosti a oči pro pláč. Pokud jste usoudili, že dál to už spolu životem táhnout nechcete, nadešel čas pro rozvod. Z velké části bývá rozvod dvou lidí docela velký nápor na psychiku člověka a určitě je vhodné si předem zjistit, jak na to.

Nejde jen o podání žádosti o rozvod, ale i další úkony okolo. Existuje několik druhů rozvodu. Patří sem rozvod nesporný, sporný a ztížený. Společně se dnes podíváme, co si pod těmito termíny představit.

Nesporný rozvod

Jedná se o typ rozvodu, kdy soud nezkoumá příčiny rozpadu manželství. Děje se tak v případě, že se oba manželé na ukončení manželství společně dohodnou a splní i zákonem stanovené podmínky.

Sporný rozvod

U tohoto typu rozvodu dochází ke zkoumání příčiny rozpadu manželství. Stává se to tehdy, kdy manželé nejsou schopni se na rozvodu domluvit a nesplňují ani další podmínky.

Ztížený rozvod

Ztížený rozvod nastává, je-li manželství rozvráceno, ale nejsou vyřešeny podmínky a rozvod samotný byl v rozporu:

  • Z důvodů vážného zdravotního stavu jednoho z manželů (jde to pouze v případě, že manželé již minimálně 3 roky žijí odděleně)
  • Se zájmem jednoho z manželů, jež se na rozvratu manželství nepodílel
  • Se zájmem nezletilého dítěte, jež není svéprávné

Jak podat žádost o rozvod?

Jestliže jste plně rozhodnutí podat žádost o rozvod manželství, činí se tak písemně. Na internetu existují vzory, jak žádost sepsat. Není moc vhodné stahovat formuláře a kopírovat ostatní, přeci jen se jedná o individuální záležitost. Ideální volbou je rozvodový advokát, který vám se vším pomůže. Ušetří vám spoustu času a stresování.

Žádost o rozvod se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé společné bydliště nebo alespoň jeden z nich. Pokud podáte žádost u nesprávného soudu, postoupí tento soud žalobu příslušnému soudu, ale připravte se na zbytečné průtahy. Což se v případě služeb využití rozvodového advokáta nestane.

Poplatky za žádost

Počítat musíte s investicí za služby advokáta, což je individuální, ale většinou se to pohybuje kolem 1000 Kč a další poplatek se týká přímo soudu – tedy soudní poplatek, a ten činí 2000 Kč.