V centru naší galaxie se nachází masivní černá díra

Vědci již několik desetiletí předpokládali, že se v centru naší galaxie nachází masivní černá díra. To bylo konečně definitivně potvrzeno díky speciálnímu přístroji Gravity, který je součástí gigantické soustavy teleskopů v Chile.


Masivní černá díra nese název Sagittarius A*. Nejnovější pozorování zachycují plyny, které třetinovou rychlostí světla obíhají nad horizontem události černé díry. Jde o takzvanou zónu, ze které již není úniku. Plyny, veškerá hmota a dokonce i fotony, které se ocitnou na tomto místě, jsou pohlcovány superhmotným objektem, který váží více než čtyři milióny Sluncí.

Černé díry jsou ve vesmíru běžné

Supermasivní černé díry se nacházejí v srdcích téměř všech galaxií. Rotují obrovskou rychlostí a vše blízké pohlcují pod horizont události. Veškerá hmota, která se dostane za tento bod, již není pozorovatelná. Podle obecné teorie relativity vyslovené Albertem Einsteinem se předpokládá, že se v nitru černé díry vyskytuje singularita, což je místo s nekonečně zakřiveným časoprostorem a nekonečnou gravitací. Je možné, že ze singularity vznikl i náš vesmír.

Černé díry ale nejsou nic záhadného. Jejich vznik je přirozený přírodní proces a stojí za ním hvězdy, v případě masivních černých děr hvězdokupy. U starých hvězd, které vyčerpaly svoji energii, dochází ke kolapsu, a pokud je objekt dostatečně hmotný, jeho povrch se díky gravitaci hroutí pod horizont události. Hvězda, která se takto stane černou dírou, rotuje a začne k sobě přitahovat veškerou blízkou hmotu. Život černé díry není věčný, i gigantické černé díry jednou vyčerpají svoji energii, a proto není v současnosti na místě, se té naší v centru galaxie obávat.

Stručná historie černých děr

Existenci černých děr předpověděl v roce 1915 Albert Einstein v takzvané obecné teorii relativity. K prvnímu pozorování černé díry došlo v roce 1971, kdy byl v souhvězdí labutě zkoumán objekt, původně označován za neutronovou hvězdu. Za otce černých děr lze považovat Stephena Hawkinga, génia, který celý život zasvětil zkoumání vesmíru.

Úvodní foto je ilustrační.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kupte si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup