V centru naší galaxie se nachází masivní černá díra

Vědci již několik desetiletí předpokládali, že se v centru naší galaxie nachází masivní černá díra. To bylo konečně definitivně potvrzeno díky speciálnímu přístroji Gravity, který je součástí gigantické soustavy teleskopů v Chile.

Masivní černá díra nese název Sagittarius A*. Nejnovější pozorování zachycují plyny, které třetinovou rychlostí světla obíhají nad horizontem události černé díry. Jde o takzvanou zónu, ze které již není úniku. Plyny, veškerá hmota a dokonce i fotony, které se ocitnou na tomto místě, jsou pohlcovány superhmotným objektem, který váží více než čtyři milióny Sluncí.

Černé díry jsou ve vesmíru běžné

Supermasivní černé díry se nacházejí v srdcích téměř všech galaxií. Rotují obrovskou rychlostí a vše blízké pohlcují pod horizont události. Veškerá hmota, která se dostane za tento bod, již není pozorovatelná. Podle obecné teorie relativity vyslovené Albertem Einsteinem se předpokládá, že se v nitru černé díry vyskytuje singularita, což je místo s nekonečně zakřiveným časoprostorem a nekonečnou gravitací. Je možné, že ze singularity vznikl i náš vesmír.

Černé díry ale nejsou nic záhadného. Jejich vznik je přirozený přírodní proces a stojí za ním hvězdy, v případě masivních černých děr hvězdokupy. U starých hvězd, které vyčerpaly svoji energii, dochází ke kolapsu, a pokud je objekt dostatečně hmotný, jeho povrch se díky gravitaci hroutí pod horizont události. Hvězda, která se takto stane černou dírou, rotuje a začne k sobě přitahovat veškerou blízkou hmotu. Život černé díry není věčný, i gigantické černé díry jednou vyčerpají svoji energii, a proto není v současnosti na místě, se té naší v centru galaxie obávat.

Stručná historie černých děr

Existenci černých děr předpověděl v roce 1915 Albert Einstein v takzvané obecné teorii relativity. K prvnímu pozorování černé díry došlo v roce 1971, kdy byl v souhvězdí labutě zkoumán objekt, původně označován za neutronovou hvězdu. Za otce černých děr lze považovat Stephena Hawkinga, génia, který celý život zasvětil zkoumání vesmíru.

Úvodní foto je ilustrační.