Ve kterých případech platí předkupní právo?

Pokud vlastníte nemovitost, možná přemýšlíte nad tím, jak ji zhodnotit, zvelebit a následně co nejvýhodněji prodat. Jenže co když vlastníte jenom její část? Je možné prodat nemovitost, kterou máte ve spoluvlastnickém podílu, i když ostatní vlastníci s prodejem nesouhlasí? Podívejte se, na co si dát pozor a kdy stále platí předkupní právo.

Prodat jen spoluvlastnický podíl je složitější než prodat celou nemovitost. Pokud si chcete ušetřit čas a starosti, můžete využít odkup nemovitosti. Výkup domu je snadnou a rychlou cestou, jak svůj majetek zpeněžit, a vy tak nemusíte ztrácet čas s hledáním kupce, který by se spokojil s polovinou či třetinou domu.

Výjimky předkupního práva

Až do 1. července roku 2020 fungovalo takzvané předkupní právo, které prodej spoluvlastnického podílu poměrně komplikovalo. Toto právo stanovovalo, že spoluvlastník má právo žádat nabídnutí věci ke koupi za stejných podmínek, za jakých by ji prodávající prodal jinému zájemci. To znamenalo zdržení, administrativní zátěž a potenciálně i odrazení případných kupců. Zůstaly ovšem dvě výjimky – dědictví nemovitosti a cizí stavba na pozemku. Podívejme se na ně blíže.

Pokud spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti ovlivnit (typicky tedy pokud nemovitost nabyli dědictvím), je stále nutné podíl nejprve nabídnout spoluvlastníkům. Toto právo ale zaniká po šesti měsících od nabytí věci, takže pokud s prodejem nespěcháte, můžete jednoduše počkat a pak nemovitost nabídnout na výkup nebo přímému kupci. Stejně tak právo zaniká v případě, že se jedná o manžela, sourozence či jinou osobu blízkou.

Ve druhém případě platí předkupní právo vlastníka pozemku k cizí stavbě, která na jeho pozemku stojí, ale i naopak – právo vlastníka stavby na cizím pozemku k tomuto pozemku. Toto právo má neomezenou platnost, jelikož je žádoucí, aby jak pozemek, tak stavba měly stejného vlastníka.