Certifikát CE jako záruka technických standardů EU

Široká škála výrobků prodávaných v Evropské unii musí získat označení CE. Co to znamená, v jakých případech je tato značka povinná a proč je dobře, že tato certifikace existuje?

Co je certifikát CE?

Certifikace CE prokazuje, že daný výrobek splňuje bezpečnostní, zdravotní a ekologické požadavky EU a nezáleží na tom, zda byl vyroben mimo unii. Jedná se tak o produkty, které jsou uváděny na trh EU. Certifikát spotřebitelům zaručuje, že je výrobek v souladu s technickými požadavky.

Povinnost označení CE

Označení CE není povinné třeba u chemikálií, kosmetiky nebo potravin. Naopak nutně jej vyžadují elektrická zařízení, výtahy, kotle, zábavní pyrotechnika, stroje, lékařské přístroje, ale třeba také hračky. Na některé výrobky se dokonce vztahuje několik požadavků EU současně.

Výhodou certifikátu pro prodávajícího je jeho jednoduchost. Pokud výrobek splní dané požadavky, lze jej nabízet ve všech zemích, kde označení platí. Není tak potřeba procházet dalšími zkouškami a podobně. I pro zákazníka je certifikace CE důvěryhodným označením, které zaručuje, že výrobek splňuje potřebné standardy.

Jak získat označení CE?

Zodpovědnost za shodu výrobku se všemi požadavky je na výrobci a k získání certifikátu v podstatě není třeba žádná licence. Nutné je však, aby byl výrobek ve shodě s požadavky EU. K tomu je třeba sestavit dokumentaci, která tuto shodu dokládá, a vytvořit a podepsat prohlášení o shodě. V určitých případech musí výrobek projít nezávislým posouzením. Pokud jako výrobce chcete toto označení získat, vhodnou volnou je spolupráce se společností, která řeší certifikace výrobků. Proces pak proběhne hladce.

Výrobky, které získají certifikát CE, musí být viditelně označeny, čitelně a nesmazatelně. Pokud není možné značku umístit na tělo výrobku, lze ji natisknout na obal. Pokud nelze ani to, musí být iniciály CE  v projektové dokumentaci. Ve všech těchto případech musí být písmena stejně vysoká o velikosti minimálně 5 mm.