Dohoda o vině a trestu: Co znamená pro obviněné?

Dohoda o vině a trestu je způsobem zahájení trestního řízení na základě dohody mezi státním zástupcem a obviněným. Kdy je možné tuto dohodu uzavřít a co znamená její uzavření pro obviněné? Odpovědi nejen na tyto otázky vám přináší advokát z AK Olomouc.

Co je dohoda o vině a trestu?

V České republice je možné uzavřít od roku 2012 a postup při jejím uzavírání stanovují § 175a a § 314o novelizovaného trestního řádu. Jak již bylo zmíněno, dohoda o vině a trestu zahrnuje uzavření dohody mezi státním zástupcem a obviněným. Obviněný se v rámci dohody přizná ke spáchanému trestnímu činu a zároveň dojde ke sjednání výše trestu. Dohoda o vině a trestu má dvě fáze. V první fázi dojde ke sjednání dohody mezi obviněným a státním zástupcem, ve druhé fází rozhodne o schválení sjednané dohody soud.

Podmínky uzavření dohody o vině a trestu

Návrh na dohodu o vině a trestu může podle trestního práva podat jak obviněný, tak státní zástupce. Aby bylo možné dohodu o vině a trestu uzavřít, je důležité splnit několik podmínek.

1. Přiznání viny: Obviněný se musí dobrovolně bez nátlaku přiznat, že spáchal konkrétní trestný čin.

2. Dohodnutý trest: Obě strany se musí mezi sebou dohodnout na konkrétním rozsahu trestu, který bude obžalovanému udělen a obviněný s tímto trestem musí dobrovolně souhlasit.

3. Schválení dohody soudem: Soud musí posoudit, zda dohoda respektuje zájmy spravedlnosti a navrhovaný trest je přiměřený k závažnosti přiznaného trestného činu.

4. Omezení práva na odvolání: Ve většině případů se není možné při uzavření dohody o vině a trestu odvolat proti soudnímu rozhodnutí.

Kdy je možné dohodu o vině a trestu uzavřít?

Dohodu o vině a trestu lze sjednat bez ohledu na výši hrozícího trestu a druh trestného činu. Nelze ji však sjednat v případech soudního řízení proti mladistvé osobě či uprchlíkovi.