Fascinující svět kalibrace

Bez kalibrace by nebyl svět takový, jaký dnes je. Nevěříte? Vysoká přesnost je zárukou kvality mnoha výrobků, které by bez testování pomocí kalibrů, což jsou nástroje zaručující přesnost, zkrátka nefungovaly.

Dvakrát měř, jednou řež aneb Proč je přesnost na výsost důležitá

Přesnost je důležitá především ve strojírenství, a tak je rozvoj kalibrace spojen s industrializací na konci 19. století. Pod pojmem kalibrace si můžeme představit soubor úkonů, které za přesně stanovených podmínek určují a označují míry na měřidlech. Někdy lze za kalibraci považovat i takzvanou adujstaci výstupních hodnot měřícího systému. Jde v podstatě o opravu chyby v systému tak, aby se ukazatel vrátil na standardizovanou hodnotu. O kontrolních kalibrech, které slouží k určování přesnosti nových výrobků, si můžete více přečíst na https://www.nastroje.cz/kalibry-a-meridla/kalibry/.

Zárukou přesnosti jsou porovnávací měřidla, kterým říkáme kalibry. Ty nemusí sloužit pouze ke kontrole vnějších rozměrů, jako je délka, ale také pro vnitřní tvary. Typickým příkladem jsou závity. Podstatou kalibrů ale není měření, nýbrž porovnávání. Kontrolou výrobku pak pomocí kalibrů zjistíme, zda daný rozměr či tvar odpovídá, nebo neodpovídá standardu.

I zmetek může být užitečný

Během kalibrace hraje důležitou roli i takzvaný zmetek. Kalibr má zpravidla dvě strany, jedna je správná a druhá špatná, té říkáme zmetek. Zmetková část bývá kratší a její využití je velice jednoduché. Při určování standardu prostě do otvoru nesedne tak, jak má.

Kalibry v domácnosti ani v dílně nevyužijete, ale strojírenství by se bez nich neobešlo, stejně tak jako by se neobešlo bez koncových měrek, které zajišťují míry s přesností 0,001 milimetru.

Na https://www.nastroje.cz/kalibry-a-meridla/kalibry/ najdete veškeré informace o kalibraci i přehled závitových i válečkových kalibrů.