Hliník jako nenahraditelná slitina

Hliník je v zemské kůře zastoupen asi 8 procenty, a jedná se tak o třetí nejrozšířenější prvek v pevném obalu Země. Přesto se v přírodě vyskytují pouze jeho sloučeniny. Je to dáno velkou reaktivitou tohoto prvku. V průmyslu se však jedná o nepostradatelný kov se širokým spektrem využití.

Stručně o hliníku

Hliník byl poprvé izolován v čisté kovové formě až v roce 1825 dánským fyzikem Hansem Christianem Ørstedem. Běžně se vyskytuje ve formě sloučenin, z nichž nejznámější a velmi hojnou je ruda zvaná bauxit. Hliník se dobře rozpouští ve zředěných kyselinách a naprostá většina slitin tohoto prvku se dobře svařuje, neboť jde o kujný kov. Hliník je zároveň dobrým vodičem.

Výroba hliníku

Ještě v relativně nedávné minulosti patřila výroba hliníku k velmi složitým úkolů. Tento kov se z rud velmi těžce redukuje a až s příchodem průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud lze zvládat produkci čistého hliníku na průmyslové bázi.

Pro elektrolýzu je důležitá vysoká teplota nad 950 stupňů Celsia, při které se z rud vylučuje elementární hliník. Na našem území se takto vyrábí od roku 1933.

Hliník

Chemická značka: Al
Číslo v tabulce prvků: 13
Skupenství: pevné
Vzhled: bílošedý kov

Slitiny hliníku

V průmyslu se nejčastěji využívají hliníkové slitiny. Jde v podstatě o směsi hliníku s dalšími prvky tak, aby se vylepšily jeho vlastnosti, především pevnost. Nejčastěji jde o příměsi křemíku, mědi, hořčíku, železa, zinku a manganu. Tyto prvky však tvoří maximálně 15 procent hmotnosti slitiny.

Výsledné produkty se označují čtyřmístným číslem, které je jakýmsi kódem pro popis vlastností slitiny.

Příkladem může být slitina označená ENAW 6060. Ta je vhodná pro konstrukce, které jsou vystaveny vlhkosti nebo přímo vodě. Pro lehké konstrukce je dobré využít plechy a desky ze slitiny AW-5083 a výborné vlastnosti pro svařování má slitina s označením AW-5754. Tak bychom mohli pokračovat.

Poptáváte-li precizní produkty ze slitin hliníku, kontaktujte společnost Primapol, která disponuje obrovskými skladovými zásobami. Kromě hliníkových slin zde seženete výrobky z nerezové oceli, plast, sací filtry, letecké materiály, ventily, rozvody, tyče, trubky a mnoho dalších produktů pro průmysl.


Reklamní sdělení:

Hliník je opravdu důležitý prvek, který máme. Díky němu můžeme vytvářet řadu výrobků, které používáme v každodenním životě. Problém nastává tehdy, když se začne řešit, kam kam vyhodit plechovky nebo konzervy. Přečtěte si tedy článek, abyste věděli, jak postupovat.