Jak napsat symboly větší a menší

Potřebujeme je v matematice, ale u počítače hlavně v programovacích jazycích. Také není na škodu uvést tento, nebo nějaký podobný znak do hesla, aby bylo silné a odolalo hackerům. Jak na to rychle a bez hledání mapy znaků?

Znaky větší (>) a menší (<) ve Windows

Nejsnazší způsob, jak znak větší na klávesnici ve Windows napsat, je použití pravého ALT (AltGr) a současného stisku klávesy těsně nad ním, na které je tečka a dvojtečka. Podobně napíšete i znak menší, stiskněte pravý ALT a současně klávesu s otazníkem a čárkou. Tu najdete také nad pravým ALT. Na většině klávesnic jsou požadované znaky zobrazeny tak, jako na našem úvodním obrázku.

Využít můžete rovněž kombinace ALT + číselný zápis na numerické klávesnici:
ALT+62 = větší než >
ALT+60 = menší než <

Znaky na Macu

V Mac OS je zápis podobný jako ve Windows. Oba znaky větší a menší naleznete nad pravým tlačítkem Command. Jejich zápisu dosáhnete současným stiskem OPTION (u starších zařízení ALT) a příslušného znaku, který je zobrazen na klávese.


Čas na nové zařízení?


Znaky si nakopírujte

Pokud se vám z jakéhokoli důvodu nedaří znaky větší a menší zapsat, nakopírujte si je (CTRL+C nebo Cmd+C):

< >