Jak převést míle na kilometry a naopak

Anglická míle je měrnou jednotkou v anglosaských zemích a nám Evropanům navyklým na metry a kilometry zůstává nad tímto způsobem měření rozum stát. Říkáte si, kdy se ale s mílemi vlastně setkáte? Aniž bychom si to uvědomovali, o mílích se hovoří v amerických i anglických filmech. Někdy nás zajímá, jak rychlé je americké auto, ale odpověď nalezneme pouze v mílích za hodinu. V neposlední řadě se pak s mílemi můžeme setkat na dovolené nebo na služební cestě. Konverze mílí na kilometry nebo metry je jednoduchá. Jak na to?

Definice a dělení míle

Jedna míle odpovídá přesně 1,609344 kilometru a je rovna 5 280 stopám, respektive 1 760 yardům. Jeden yard tedy měří 0,9144 metru a je základní dělící jednotkou míle. Ekvivalentem yardu je náš metr.

Převod míle na kilometry a naopak

Při převodu těchto dvou jednotek se zpravidla pracuje s tím, že jedna míle se přibližně rovná 1,609 kilometru.

Chceme-li zjistit, kolik je 5 kilometrů mil, výsledek získáme následovně:

5 / 1,609 = 3,1

Naopak chceme-li zjistit, kolik je 5 mil kilometrů, počítáme takto:

5 x 1,609 = 8,04

Stejně pracujeme s jednotkami km/h a mph (míle za hodinu).

Při převodu vyšších čísel používejte přesnou délku míle, a to 1,609344. Výsledek pak nebude zkreslený.


Tabulka vybraných převodů

Kilometry Míle
1 1,61
2 3,22
3 4,83
4 6,44
5 8,05
6 9,66
7 11,27
8 12,87
9 14,48
10 16,09
15 24,14
20 32,19
30 48,28
40 64,37
50 80,47
60 96,56
70 112,65
80 128,75
90 144,84
100 160,93
150 241,40
200 321,87
500 804,67
1000 1609,34
2000 3218,69
5000 8046,72
10000 16093,44