Jak probíhá kontrolní vážení vozidel

Přetížená nákladní vozidla křižující naše silnice nadměrně poškozují pozemní komunikace. Těžký vůz je navíc nebezpečný, mění se jeho jízdní vlastnosti a prodlužuje se brzdná dráha. Často je také náklad nedbale zajištěn. Z těchto důvodů policisté nebo pracovníci celní správy pravidelně kontrolují váhu vozidel pomocí automobilové váhy.

Vážení nákladních vozů je rychlé a přesné

Samotné vážení nákladních automobilů probíhá na mnoha stanovištích. Praxe bývá taková, že podezřelé nebo náhodně vybrané vozidlo je hlídkou odkloněno a nasměrováno na kontrolní stanoviště, kde je umístěna silniční váha. Řidič ani zbytek případné posádky nemusí opouštět kabinu. Vážení je prováděno tak, že vozidlo nebo celá souprava najede malou rychlostí na konstrukci váhy, která pomocí snímačů a indikátorů přesně určí váhu nákladu. Takové váhy se zpravidla vyrábějí v Česku, osvědčeným výrobcem je například společnost Tenzona. Někdy se lze také setkat s termínem mostní váhy.

Zákon číslo 13/1997 Sb. ukládá řidiči povinnost podrobit se kontrolnímu vážení, řídit se pokyny hlídky i předložit doklady o nákladu a od vozu, respektive soupravy spadající do kategorií M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R nebo S.

Pokuta pro řidiče a problémy pro provozovatele

V případě zjištění přetížení hrozí řidiči až několikatisícová pokuta a provozovatel je předán správnímu orgánu k dalšímu řízení. Zde se posuzuje, zda se jedná o náhodný přešlap, nebo je v dané společnosti přetěžování nákladu zavedenou praxí. Od toho se také odvíjí trest.

Kontroly vážení vozidel probíhají na tuzemských silnicích, zejména pak na dálnicích pravidelně, nicméně přestupky jsou stále se železnou pravidelností odhalovány. Fámou také zůstává mylné tvrzení, že kontrolní vážení probíhá jen na dálnicích a frekventovaných silnicích první třídy, proto nemá smysl tyto „rizikové“ úseky objíždět. Přetížený kamion je naopak na méně frekventovanějších tazích ještě nápadnější.