Jak správně třídit papír

Češi jsou v třídění odpadu přeborníci. Až tři čtvrtiny z nás si pravidelně udělají cestu k barevným kontejnerům, kde separují sklo, plast, papír, ale i hliník nebo bioodpad. V našem článku se zaměříme na třídění papíru, v němž mají stále někteří mezery. Co tedy do modrého kontejneru patří a co už ne?

Co do modrého kontejneru patří

Modrá popelnice je na papír. Zní to jednoduše, ale tak jednoduché to není. Patří tam i materiál, který s papírem nemá moc společného a naopak tam nepatří odpad, jež se jako papír tváří. Pokud ale papír správně vytřídíte, věřte, že se většina z něj znovu využije.

Do modrého kontejneru můžete házet letáky, noviny, časopisy, sešity, katalogy, bloky či kalendáře. Kovové sponky z nich neodstraňujte, s nimi si společnost zabývající se recyklací poradí. Stejně tak nakládejte s kancelářským odpadem – papíry, dokumenty, skartovaný papír, obálky atd. U obálek nevadí ani plastové okénko. Nejvíce vytříděného papírového odpadu ale tvoří krabice a kartony. Z nich také nemusíte odstraňovat lepenku.

Mnoho lidí stále neví kam s ruličkami od toaletního papíru, utěrek či s platy od vajíček. Tento materiál často zbytečně končí v komunálním odpadu. Tam dříve skutečně patřil, ale moderní recyklační technologie si s ním dokáží poradit, a proto jej v současnosti můžete vyhazovat mezi papír.

Pokud si nejste jisti, co do modré popelnice patří a co ne, většina měst a obcí má na kontejnerech informační ceduli, která vám napoví. Stejně tak vám mohou pomoci recyklační symboly na samotném materiálu. Pro papír se jedná o symboly PAP 20 – 39.

Co do modrého kontejneru nepatří

V separovaném odpadu někdy končí i materiál, který tam nemá co dělat. V případě modrého kontejneru to bývají křídové papíry, mastné papíry, špinavé kartony či obaly, zalaminované papíry, spodní strany samolepek, nápojové kartony, ale hlavně znečištěné kuchyňské utěrky či použité papírové kapesníky.

Třídění odpadu a podnikání

Podnikatelé a firmy nesmí využívat veřejné nádoby na tříděný odpad, pokud nemají smlouvu s obcí. Zároveň jsou povinni recyklovat a předcházet vzniku odpadu. Větší firmy mají i další povinnosti týkající se odpadového hospodářství, jako je třeba umožnění třídění odpadu, který produkují zaměstnanci. Proto tyto účely si musí pořídit vlastní nádoby a zajištění jejich svozu. Menší firmy využívají pro papír modré popelnice 120 l, větší pak kontejnery. Zajímají-li vás ceny či další nabídka plastových přepravek či popelnic, více zjistíte na stránkách firmy PKgroup.