Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče

Jak je to se zdravotním pojištěním, vydáváme-li se z Česka do zahraničí, většinou víme. Pro kratší cesty do států Evropské unie není komerční zdravotní pojištění povinné, stačí si v tuzemsku platit zdravotní pojištění a být držitelem Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pak jste pojištěni v rámci nutné a neodkladné péče. Pro cestování mimo EU je nutné sjednat si komerční cestovní pojištění. Jak je to ale naopak? Jaké platí podmínky pro cizince u nás?

Pojištění cizinců pro krátký pobyt do 90 dnů

Pro občany Evropské unie platí samozřejmě stejná pravidla jako pro Čechy. Stačí, když si doma platí zdravotní pojištění a jsou držiteli Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pak není nutné, aby si pro návštěvu Česka platili komerční pojištění.

Pro občany přicházející ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí krátkodobě pobývat na území Česka, je pro případ nutné a neodkladné péče zdravotní pojištění povinné. Současně představuje nutnou podmínkou pro případné získání víza. Jedná se v podstatě o obdobu veřejného pojištění a chrání v případě úrazu nebo běžných zdravotních obtíží. Nicméně dané pojištění je vhodné pouze u pobytů do 90 dnů. Zjednodušeně řečeno zdravotní pojištění cizinců pro nutnou a neodkladnou péči se sjednává, pokud se dotyčný hodlá v brzké době vrátit domů a je vhodné pouze v případě akutních zdravotních problémů.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců pro dlouhodobý pobyt

Cizinci, kteří chtějí v Česku pracovat či z jakéhokoliv jiného důvodu zde dlouhodobě pobývat, si sjednávají komplexní zdravotní pojištění, které hradí preventivní lékařské prohlídky, vyšší limity za zubní ošetření, léčebné poradenství, ale samozřejmě i akutní zdravotní obtíže. Také zahrnuje vyšší limity krytí plateb za léčivé přípravky.

Komplexní zdravotní pojištění je rovněž nutné pro získání dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu na území Česka. Přesný obsah krytí, výše léčebných výloh, ale i cena pojištění pak závisí na výběru pojišťovny.