Jak získat ISO certifikaci?

Snad každá firma nebo společnost usiluje o to, aby fungovala co nejoptimálněji a nejefektivněji. K dosažení tohoto cíle může pomoci systém managementu, který nabízí ISO certifikace. Jenže mnohokrát firmy ani netuší, jak se k takové certifikaci dostat, zda je pro ně vhodná a co by bylo nutné zařídit. Norma ISO jim přitom může otevřít cestu k tomu, aby snadněji získávali nové zákazníky a mohli nějakým způsobem garantovat to, že pracují dobře a kvalitě.

Co řeší mezinárodní normy ISO?

Jedná se o soubor mezinárodních norem, které jsou vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO. Tato pravidla by pak měla společnost implementovat do své organizace a struktury, aby následně mohla obdržet certifikaci, kterou se může prokazovat. Které certifikace jsou nejčastější? Jde zejména o:

  • systém managementu kvality – mezinárodní norma ISO 9001
  • systém environmentálního managementu – mezinárodní norma ISO 14001
  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP – mezinárodní norma ISO 45001

 Co je třeba pro získání normy udělat?

Je potřeba vykonat několik činností, které zahrnují například to, že je třeba se s požadavky norem seznámit, prostudovat si všechny pokyny a dostupné dokumenty, případně se zúčastnit potřebných školení. Dále je samozřejmě nutné tyto požadavky zahrnout do vlastní organizace s pomocí konzultační společnosti. Ve neposlední řadě je nutné uspět během certifikačního auditu. A v závěru pak můžete převzít certifikáty a zprávy o auditu a začít využívat výhody, které z certifikace plynou.

Na první pohled se může jednat o hodně věcí a řada firem je náročností zaskočena. Není se ale čeho bát – obvykle se podaří na nové systémy najet velmi rychle, a i sami zaměstnanci ocení větší systém v pravidlech a větší jistotu v tom, co se od nic čeká. Výhody tak brzy poznáte na vlastní kůži.