K čemu slouží digitální tachograf a proč je důležitý

Zákon ukládá každému vozidlu nad 3,5 tuny mít nainstalovaný a hlavně funkční digitální tachograf. Na první pohled by se mohlo zdát, že tento přístroj slouží jen pro kontrolní úřady nebo firmy, ale tak to úplně není. Tachograf je důležitým nástrojem i pro samotného řidiče. Data z jízdy se zaznamenávají přímo do přístroje a přístup k nim je možný pouze prostřednictvím speciálních karet.

Přístup pouze pomocí speciálních karet

Digitální tachograf zaznamenává pracovní dobu řidiče na jeho vlastní kartu. Ta je vydávána na jméno a je platná pouze s řidičským průkazem. Žádat o ni může jen sám řidič. K údajům tachografu má přístup také provozovatel vozidla, to je zpravidla podnik zaměstnávající řidiče, a to prostřednictvím karty podniku. Ta sama o sobě žádná data nezaznamenává, ale obsahuje přístupový klíč a speciální software pro přístup k údajům na tachografu.

Další důležitou částí digitálního tachografu je servisní karta a jak už z jejího názvu vyplývá, je určena pro opravy a další servisní úkony. Poslední karta je kontrolní a umožňuje úřadům přístup k datům na přístroji.

Digitální tachograf zaznamená veškerou aktivitu

Inteligentní tachograf ve vozidle funguje nepřetržitě a zaznamenává veškerý jeho provoz. Z jeho dat je totiž dohledatelné vše včetně doby jízdy, odpočinku a přestávek. Řidič je povinen obsluhovat vozidlo pouze s vloženou kartou. Vzhledem k tomu, že tachograf zaznamenává i jízdu bez vložené karty, je tato nedovolená aktivita snadno odhalitelná a považuje se za přestupek, na který se zpravidla přijde. Kontroly jsou totiž velice časté.

Tachografy lze pořídit jen ve specializovaném středisku, kde se rovnou provede jejich montáž. Střediska také zajišťují servis přístrojů, například vyjmutí zaseknuté karty, školení, update softwaru a další potřebné náležitosti včetně stahování a zpracování dat z digitálního tachografu.