K čemu slouží mikrometr

Jak už název napovídá, mikrometr nebude přístrojem pro domácí použití, svoje místo má ale především v zámečnických dílnách, ale i u jiných řemeslníků, pro něž je přesnost důležitým parametrem.

Digitální měření tisícin milimetru

Mikrometr slouží k měření malých předmětů, u nichž je důležitá přesnost na desetiny až tisíciny milimetrů. Měření je u mikrometrů založené na principu mikrometrického šroubu, jehož pohyb určuje přesnou délku. Měřidlo má dva doteky, přičemž otáčením šroubu se pohybuje jednou stranou, takzvaným bubínkem.

V minulosti se takto měřilo výlučně analogově. Ruční určování délky má však svá úskalí a také omezení v podobě přesnosti na 0,01 mm. Pro snadnější měření je vhodný digitální mikrometr, protože s ním lze přesně určit délku až na 0,001 mm. Hodnota se zobrazuje na digitálním displeji, a tak není třeba složitě určovat přesnou míru.

Mikrometrů existuje několik druhů, z nichž nejvyužívanější jsou:

  • třmenové mikrometry,
  • mikrometry na měření drážek,
  • mikrometry s talířkovými měřícími doteky,
  • mikrometry na závity,
  • dvoudotykové dutinoměry
  • mikrometr do díry.

Bez mikrometru by nic netěsnilo

Mikrometrická měřidla jsou užitečná při výrobě, ale i během oprav, kdy je třeba, aby používané komponenty výborně těsnily. Jedná se jak o dveře, okna, tak i součástky mechanických strojů, u nichž je důležitá vysoká přesnost a dlouhá životnost. Bez měřidel, které jsou schopné určit přesnou délku o hodnotách menších než je jeden milimetr, by většina běžně užívaných věcí a přístrojů prakticky nefungovala tak, jak bychom si představovali.

Vysoce přesná měřidla lze zakoupit ve specializovaných obchodech. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je třeba, aby byl přístroj vyroben z vysoce odolných materiálů a měl potřebnou certifikaci splňující přísná kritéria norem přesného měření.