Kdy potřebujete dopravní značení?

Dopravní značení je potřebné nejen na silnicích, ale i na pracovištích a v areálech firem. Jste zodpovědní za provoz areálu? Čeká vás stavební projekt? Pojďte si projít, jaké značky budete potřebovat.

Svislé dopravní značení 

Nejen při běžném provozu se setkáme se svislými dopravními značkami, které upravují přednost, zakazují či informují řidiče o situacích, které mohou očekávat. K těmto typům značek se řadí i parkovací zábrany a dopravní zrcadla. Zejména máte-li na starosti chod pracoviště, nebo jste-li zodpovědní za chod areálu, kde se pohybují vozidla, manipulační technika nebo chodci, bez značek se neobejdete. Dopravní značení si můžete koupit nebo pronajmout, a v případě potřeby si nechat vypracovat projekt na míru. 

Vodorovné dopravní značení 

V případě, že budete potřebovat realizovat vodorovné dopravní značení, například komunikací, parkovišť, podzemních garáží či průmyslových areálů, je dobré oslovit společnost, která zajišťuje trvalé i přechodné dopravní značení. Budete si tak jisti nejen použitou kvalitní technologií, ale také správnou údržbou a likvidací značek v souladu s legislativou. Vodorovné dopravní značky musí být vždy dobře viditelné, udržované, a nesmí být poškozeny jízdou.

Projekty, které vás čekají

Budete realizovat výkopové práce? Nebo vás čeká výstavba či rekonstrukce areálu? Veškeré projekty, které jsou vyžadovány odborem dopravy za účelem získání povolení prací na komunikaci, je vhodné svěřit odborné firmě, která vám v rámci celé České republiky poskytne nejen pronájem či prodej dopravního značení, ale také jeho údržbu a likvidaci v souladu s platnými zákony. 

A co vy? Jaké projekty vás v nejbližší době čekají? Už víte, jaké dopravní značení budete potřebovat, a jakým způsobem si jej zajistíte? Troufnete si na nákup či pronájem značek sami, nebo si necháte vypracovat projekt na míru?