Kia vyvíjí technologii solárního dobíjení pro snížení emisí CO2

Automobilka Kia plánuje uvést pro vybrané modely technologii dobíjení pomocí fotovoltaické střechy. Solární panely pro výrobu elektřiny budou začleněny do střechy nebo kapoty vozidla, a poskytnou tak další elektrickou energii pro vozidla se spalovacím motorem, hybridy i bateriové elektromobily s cílem snížit spotřebu paliva a prodloužit dojezdovou vzdálenost.

Technologie solárního dobíjení se vyvíjí jako podpora hlavního způsobu pohonu vozidla pro zlepšení spotřeby a snížení emisí CO2. Systém bude schopen dobíjet baterie ekologických elektromobilů a hybridů, ale i vozidel s klasickým spalovacím motorem s potenciálem snížit spotřebu paliva.

Autombilka aktuálně vyvíjí tři typy systémů dobíjení pomocí fotovoltaické střechy: systém první generace je určen pro vozidla s hybridním pohonem, zatímco technologie druhé generace přináší poloprůhlednou fotovoltaickou střechu pro vozidla se spalovacím motorem. Technologie třetí generace bude mít podobu lehké fotovoltaické střechy pro elektromobily s bateriovým pohonem.

Systém první generace, jenž bude zaveden v hybridních modelech, tvoří konstrukce křemíkových fotovoltaických panelů zabudovaných do standardní střechy vozidla. Tento systém je v průběhu normálního dne schopen dobít 30 až 60 procent kapacity baterie (v závislosti na klimatických podmínkách a dalších podmínkách prostředí).

Solární střecha Kia
Foto: Kia

Do modelů s běžným spalovacím motorem bude nasazena poloprůhledná fotovoltaická střecha druhé generace, která tak bude představovat celosvětově první aplikaci této technologie. Poloprůhledné jednotky lze začlenit do panoramatického střešního okna, kdy světlo může pronikat do kabiny a současně dobíjet baterii vozidla. Díky systémům solárního dobíjení budou vozy se spalovacími motory schopny snáze splnit přísnější celosvětové předpisy k omezení emisí CO2.

Systém třetí generace je v současnosti podroben testování. Je určen k montáži do kapoty a střechy ekologických elektromobilů s bateriovým pohonem s cílem zajistit maximální energetický výkon.

Funkčnost technologie solárních panelů

Systém pro dobíjení pomocí sluneční energie se skládá z fotovoltaického panelu, řídicí jednotky a baterie. Panel pohlcuje fotony slunečního záření, vytváří v křemíkových článcích dvojice elektronů a děr, a tak vyvolává proudění elektronů, tedy výrobu elektřiny.

Vozidlo se solárním panelem o výkonu 100 W může produkovat až 100 Wh energie (za ideálních podmínek: letní poledne, záření o intenzitě 1000 W/m2). Řídicí jednotka zajišťuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT), čímž reguluje napětí a proud s cílem zvyšovat účinnost získávání elektřiny solárním panelem. Tato energie se konvertuje a ukládá do baterie nebo využívá ke snížení zátěže generátoru střídavého proudu (AC) ve vozidle, tedy i prodloužení dojezdu vozidla.

Do budoucna se předpokládá, že se ve vozidlech objeví řada různých typů technologií pro výrobu elektřiny. První z těchto technologií je právě fotovoltaická střecha, díky níž automobily dále nebudou energii pouze pasivně spotřebovávat, ale začnou ji také aktivně vyrábět. Pro automobilku Kia je to velmi zajímavý směr vývoje, neb umožní majitelům vozidel se z běžných spotřebitelů energie stát i jejím výrobcem.