Offshore podnikání v daňových rájích

Co víme o problematice offshore společností, které jsou zřizovány v daňových rájích? Jaké jsou nejčastější jurisdikce, kde se společnosti zakládají? Jaké jsou důvody zřízení, a je to legální? Podívejte se s námi na základní informace o podnikání v daňových rájích.

Proč se offshore společnosti zřizují?

Většina podnikatelů v naší zemi nemá na růžích ustláno. Proto se mnozí z nich uchylují k možnosti snížit daňové náklady pomocí přesunutí sídla společnosti do takzvaného daňového ráje – to je většinou lokalita, která poskytuje velmi příznivé daňové podmínky. Jaké další výhody vás čekají, když si zařídíte offshore společnost?

Výhody zřízení offshore společnosti

Jak fungují daňové ráje? Kromě výhodné daňové optimalizace se často lidé uchylují k založení offshore společnosti také proto, že ji lze využít jako nástroj anonymního vlastnictví – jurisdikce, kde je možné si offshore společnost zařídit, plně respektují právo na soukromí majitele firmy. Další výhodou je také možnost převodu vlastnického práva na nemovitost právě na tuto offshore společnost – dále již nebude ve vlastnictví dané fyzické osoby.

Image firmy

Dalším důvodem, proč se lidé rozhodnou si zařídit offshore firmy, je získání lepší image firmy. Tuto možnost vítají především podniky, které obchodují se zahraniční klientelou, nebo se snaží prosadit na mezinárodním trhu. Standardem je pak u firem právní forma Ltd., IBC, LLC a Inc. Kde si lidé zřizují společnosti, pokud mají v úmyslu zlepšit image své firmy? Nejčastěji se jedná o Velkou Británii, Hong Kong a stát Delaware, který je součástí USA.

Kde naleznete nejznámější daňové ráje?

Mezi nejčastěji zmiňované daňové ráje světa se řadí například Seychelská republika, kde neplatíte žádné daně. Obchodníci, kteří si přejí proniknout na čínský trh, volí Hong Kong, který jim zajistí i dobrou image firmy pro obchodování s Čínou. Další možnosti jsou například Velká Británie, kde platí povinnost přihlášení k DPH až od 2,5 milionu Kč, Spojené arabské emiráty, kde je nulová daň z příjmu, nebo jeden z méně známých amerických států, Delaware.

Je složité si založit offshore společnost?

Podle státu, pro který se firma rozhodne, je jasně stanoven postup – podmínky, cena zřízení, i doba založení se mění v závislosti na dané jurisdikci. Například založení společnosti ve Spojených arabských emirátech trvá okolo 5 dní. Daňové ráje, jako je Panama či Seychely, nabízejí možnost založení společnosti již do 2 dnů. Pokud si klient nepřeje podstupovat zakládání firmy, může přejít k možnosti koupě ready made offshore společnosti, která je již předpřipravena.

Je založení legální?

Založit si společnost v daňovém ráji je legální. Společnost takto založená se stává mezinárodní obchodní společností, která se řídí zákony státu, kde byla založena.

Založení offshore společnosti se dá pořídit již okolo 20 tisíc korun. Pro bližší informace se obraťte na www.parkerhill.cz , kde se na zakládání offshore společností v daňových rájích specializují.