Proč je ESG pro vaši firmu důležitější než kdy jindy?

Současní zákazníci se již neptají pouze po ceně a kvalitě vašich produktů. Stále důležitější jsou pro ně i společenská odpovědnost a environmentální hlediska vašeho byznysu. S rostoucím tlakem spotřebitelů je nyní pro podniky všech velikostí důležitější než kdy jindy mít vlastní strategie udržitelnosti, které jejich byznys posunou k vyšší odolnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

Co je ESG?

Environmentální, sociální a správní záležitosti každého podniku jsou vzájemně propojeny a tvoří základy takzvané ESG strategie, která má pro podniky stále větší význam. Ta skrze konkrétní opatření v oblastech, které jsou pro organizaci významné, umožňuje snižovat dopady organizace na své okolí. Je také častým nástrojem firem pro ochranu před budoucími riziky a zvyšuje před nimi odolnost organizace.

Co znamenají jednotlivé složky ESG?

Písmeno „E“, neboli Environmentální, se zabývá dopadem spotřeby zdrojů jakéhokoli podniku na životní prostředí. Velmi důležitou součástí tohoto faktoru je výpočet uhlíkové stopy společnosti, nakládání s odpady, materiály a jiné činnosti ovlivňující životní prostředí.

Písmeno „S“ neboli sociální kritéria se zabývají tím, jak podnik spolupracuje s komunitami, v nichž působí a jak se chová ke svým zaměstnancům či spotřebitelům. Zkoumá se také interní přístup týkající se mj. pracovních sil, politiky rozmanitosti a inkluze. Důležitá jsou také opatření proti diskriminaci na základě pohlaví či rasy, včetně typů diskriminace, která není na první pohled zřejmá.

Písmeno „G“ neboli Governance se týká interních postupů, které vedou k efektivnímu rozhodování a dodržování právních předpisů.

Proč se bez ESG neobejdete

ESG dlouhodobě usnadňuje růst obratu firmy, přitahuje talenty, pomáhá snižovat náklady a vytváří pocit důvěry mezi spotřebiteli. Pokud ještě ESG principy nepoužíváte, vězte, že pro naprostou většinu společností bude skrze novou legislativu povinností své ESG strategie zveřejňovat.