Proč je potřeba pravidelná kontrola a revize kotle

Při nedostatečném odvětrávání plynových spotřebičů může dojít k zanesení spalinových cest. V takovém případě hrozí riziko úniku jedovatého oxidu uhelnatého, který vzniká nedostatečným spalováním látek s obsahem uhlíku. Tento plyn bez zápachu je nejen hořlavý, ale životu nebezpečný i v případě intoxikace. Z tohoto důvodu je nutné dbát na pravidelnou kontrolu a revizi plynového kotle.

Kontrola plynového kotle

Kontrola kotle by měla probíhat jednou za rok, ideálně před začátkem topné sezóny, případně po jejím skončení. Technik přístroj zkontroluje, případně vymění opotřebená těsnění. V případě nalezení závady vám navrhne další postup. Každoroční kontrola kotle sice není nařízena žádnou vyhláškou, nicméně získáte jistotu, že je zařízení bezpečné. Pořizovací cena plynového kotle je vysoká, a tak mnoho majitelů výměnu starého přístroje za nový odkládá, proto je zejména u starších kotlů taková kontrola důležitá.

Revize kotle a spalinových cest

Revize kotlů je již ze zákona povinná, a to jedenkrát za tři roky nebo pokud bylo zařízení více jak šest měsíců mimo provoz. Předepisuje ji Vyhláška č. 85/1978 Sb.  Tuto činnost může provádět pouze revizní technik patřičné odborné způsobilost s osvědčením vydaným inspektorátem Technické inspekce ČR.

V obou případech vám odborného technika může pomoci obstarat dodavatel energií, případně se lze obrátit na firmy nabízející revizi kotle. Pravidelná kontrola je důležitá především z bezpečnostních důvodů, ale v konečném důsledku může ušetřit i vaše finance včasným odhalením závady, která by v budoucnu mohla způsobit větší škody.

Detektor oxidu uhelnatého

Plynové kotle jsou často umístěny v koupelnách nebo technických místnostech. Zde je potřeba zajistit dostatečné větrání. Naprostou jistotu pak zaručí detektor oxidu uhelnatého, který vás v případě nebezpečné koncentrace plynu upozorní zvukovým signálem. Detektory jsou většinou napájeny obyčejnými bateriemi, a tak nezapomeňte na pravidelnou kontrolu přístroje, zda není vybitý.