První vydání znalecké zprávy společnosti FORDATA CEE byla zveřejněna

Zpráva odborníka FORDATA CEE je nová čtvrtletní publikace, která zahrnuje odborníky z různých oborů, kteří pravidelně sdílejí své komentáře a analýzy trendů v místních ekonomikách. V prvním vydání zprávy se mimo jiné představili odborníci ze společností Artemis Group, Newton Business Development, PwC, Savills a Colliers International a věnuje se pojmu bezpečnost.

Podle Aleksandry Prusatorové, ředitelky a spolumajitele společnosti FORDATA – poskytovatele virtuálních datových místností, který je hostitelem zprávy, má být publikace pokusem zasvěcených odpovědět na otázky, které vyvstaly v regionu střední a východní Evropy v bezprecedentní situaci způsobené COVID- 19. Jelikož se trhy částečně zhroutily, lidé ztratili práci a nastartovaly vzdálené trendy, cílem zprávy je shromáždit pestrou škálu myšlenek a komentářů k ekonomice střední a východní Evropy, které budou spíše kaleidoskopickým záznamem reality trhu, než aby byly periodická analýza zaměřená na data.

Tímto způsobem, jak se věří, zpráva pomůže vybudovat relatabilnější a poutavější platformu pro profesionální dialog.

Jaro letošního roku mi připomnělo finanční krizi v roce 2008 a výsledky trhu pro fúze a akvizice nejen v regionu střední a východní Evropy. Zkušenost z té doby byla jasná. Bylo zrušeno mnoho slibných obchodů, po nichž následovalo 1–2 roky vyrovnávání rozdílu mezi velmi odlišnými cenovými očekáváními kupujících a prodejců. Kupující hledali výhodnou cenu a prodejci nebyli ochotni prodávat na základě současných špatných podkladových finančních výsledků vedoucích k neatraktivním cenovým podmínkám. Letošní léto mi dalo naději, že to bude jiné v krizi COVID-19.uvádí ve zprávě Michal Tesar, partner a spoluzakladatel společnosti Newton Business Development.

Autoři zprávy nechávají prostor pro hostování mnoha různých profesionálů na trhu – od fúzí a akvizic, přes daně, až po nemovitosti. Předpokládá se, že takový vzorec otevírá nové způsoby dialogu mezi regionálními odborníky a pomáhá propagovat trhy střední a východní Evropy v zahraničí.

Zdá se, že strach, nejistota a pochybnosti ve třetím čtvrtletí roku přestaly do té míry, že vyvolávají novou naději na oživení v regionu střední a východní Evropy. Je zřejmé, že i když nyní investoři a banky inklinují k financování aktiv, u nichž existuje minimální riziko uzavření, přichází druhá vlna blokování, zatímco mnoho sektorů stále zůstává nefinancovatelnýchkomentovat autory zprávy.

Každé vydání zprávy se zaměří na jinou aktuální otázku, která je společná pro všechny ekonomiky střední a východní Evropy. Jelikož bezpečnost byla vybrána jako hlavní téma prvního vydání, autoři odpovídají na otázky, jako je způsob, jakým jsou nebo nejsou v bezpečí místní komunity, kromě toho, jak dnes tento termín vnímají investoři, poradci a vlastníci společností, jak nejbližší budoucí pohled ze současné perspektivy trhů střední a východní Evropy, nebo zda si účastníci trhu budou schopni zvyknout na nové podmínky.

Region střední a východní Evropy, stejně jako další rozvinuté regiony po celém světě, je v současné době ovlivněn nedávným vývojem na finančních trzích a globálními a národními opatřeními a omezeními po šíření pandemie COVID-19. Doposud aktivita na trhu fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě nezaznamenala výrazný pokles. Nejpravděpodobnějším scénářem v příštím období však bude pokles počtu obchodů a objemu obchodů.