Zaměstnáváte cizince? A znáte projekt Režim Ukrajina?

Pracovníci z Ukrajiny jsou u našich zaměstnavatelů velmi ceněni. Jsou spolehliví, pracovití a znalí. Pro podporu kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny vznikl za spolupráce Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a Hospodářské komory ČR projekt Režim Ukrajina. Tento projekt se zaměřuje na usnadnění zaměstnávání výhradně kvalifikovaných osob z Ukrajiny.

Podmínky pro zaměstnavatele

Jako zaměstnavatel můžete požádat o zařazení do projektu Ukrajina za podmínky, že máte za sebou minimálně 2 roky obchodní činnosti a disponujete již alespoň 6 zaměstnanci. Zároveň musíte prokázat bezdlužnost vůči finančnímu úřadu a ČSSZ. Výhodou je mít předem vytipované zaměstnance z Ukrajiny, které chcete přijmout.

Součástí projektu se můžete stát až na 1 rok, během něhož můžete žádat o kvalifikované pracovníky z Ukrajiny. Volné pracovní místo, které chcete obsadit v rámci Režimu Ukrajina musí splňovat několik kritérií. Především se musí najít nabídka, to znamená, místo musí být držitelem zaměstnanecké karty obsaditelné a odpovídat činnosti zaměstnavatele. Ukrajinští zaměstnanci u vás samozřejmě pracují po dobu platnosti víz, to znamená minimálně 2 roky. V případě prodloužení víz i déle.

Zjednodušení pro ukrajinské zaměstnance

Uchazečům o zaměstnaneckou kartu ze strany ukrajinských pracovníků umožňuje projekt Ukrajina zkrátit dobu od žádosti až k osobnímu pohovoru. Výhodou je, že zaměstnanci Generálního konzulátu ve Lvově sami přímo kontaktují konkrétní uchazeče, aby se dostavili k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Uchazeči tak nemusí o termín žádat, úřad je sám osloví se závazným termínem, kdy se musí dostavit. Stejně tak je Konzulátem přímo osloven i zaměstnavatel zařazený do programu.

Jak to probíhá v praxi?

Po praktické stránce se po zaměstnavateli vyžaduje jediné, vyplnit žádost o zařazení do projektu Režim Ukrajina a společně s dalšími ověřeními ji doručit některému z garantů. Samozřejmě paralelně s tím musí mít na Úřadu práce nahlášeno volné pracovním místo, u něhož souhlasí se zařazením do evidence pro držitele zaměstnaneckých karet.

Garantů Režimu Ukrajina je u nás hned několik. Jsou mezi nimi Hospodářská komora České Republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz průmyslu a obchodu ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a agentura CzechInvest.

Žádost o vstup do projektu vyřídíme za vás

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do projektu je poměrně časově zdlouhavé, administrativně náročné a zmíníme-li, že je potřeba vstoupit do komunikace s našimi úřady, asi vám naskočí husí kůže při představě dlouhých front a byrokracie v podání našeho úředního šimla.

Přesto je drtivá většina zaměstnavatelů s projektem spokojena a konečný výsledek projektu hodnotí pozitivně. Koneckonců s vyřízením žádosti vám rádi pomůžeme a víte co? Umíme to rychleji.

Plánujete-li zaměstnávat pracovníky z Ukrajiny a nechcete čekat na vyřízení všech žádostí v Režimu Ukrajina, naše pracovní agentura IRS Czech vám pomůže s vyřízením krátkodobého pracovního povolení, které platí na maximálně 90 dní a my jej pro vás zařídíme opravdu rychle.

Autor: IRS Czech