Co je to celková efektivnost zařízení?

V současné době stále rostou požadavky na efektivní výrobu, aby mohly být minimalizovány náklady a rostla konkurence schopnost i zisky. S tímto cílem úzce souvisí i pojem celková efektivnost zařízení. Co přesně tento pojem znamená, a jak s ním pracovat ve výrobě?

Co tedy znamená celková efektivnost zařízení?

Jednoduše řečeno celková efektivnost zařízení je kvantitativní (množstevní) ukazatel efektivnosti určitého výrobního zařízení nebo linky, díky čemuž mohou být používaná zařízení v provozu srovnávána.

Celková efektivnost zařízení nebo také OEE (Overall Equipment Effectivenes) stále platí ze nejlepší používanou metriku pro identifikaci ztrát a zvyšování produktivity zařízení a provozů.

Jak zvýšit OEE i ve vašem podniku?

Výborným nástrojem pro zvýšení celkové efektivnost zařízení je automatizace a analýza dat. S šikovnými nástroji a dostatkem dat totiž snadno analyzujete vaše úzká místa, a to rychle, díky čemuž můžete dělat opravdu rychlá informovaná rozhodnutí a ušetřit nemalé peníze.

Jak pracovat s daty, aby byla výroba skutečně efektivní?

Analyzovat hromadu a zpracovat z nich patřičné výstupy může být časově i fyzicky náročné, vhodné tak je volit nástroje, které data zpracují do přehledných grafů či tabulek podle vašich preferencí. Pro vizualizaci dat se stále častěji i ve středních a malých podnicích používají MES systémy. Ty totiž i samotný sběr dat a jejich ukládání zautomatizují. Navíc mohou generovat i doporučení, které procesy ve firmě upravit, a i identifikace úzkých míst je mnohem rychlejší.

K datům by měl mít v reálném čase přístup především vedoucí nebo manažer, který za daný výrobní proces zodpovídá. Tříštit kompetence v rámci jednoho výrobního procesu totiž opět vede ke snížení efektivity výroby nebo logistiky.

Centralizujte

Ačkoli je základním kamenem zvýšení efektivnosti zařízení sběr dat ve srozumitelné formě a v reálném čase, je potřeba centralizovat informace z celého podniku, aby bylo možné plánovat dlouhodobě. Zároveň je potřeba data i vzájemně provázat, tedy propojit stávající ERP systémy s MES systémem a v ideálním případě pak i s CRM a docházkovými systémy.