Hluk na pracovišti. Jak jej řešit?

Problematika hluku na pracovišti je dlouhodobou obtíží jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Při překračování stanovených limitů má zaměstnanec nárok na zákonné přestávky 15 resp. 10 minut po dvou hodinách práce. Pokud by byla intenzita hluku taková, aby naplňovala definici takzvaného ztíženého pracovního prostředí dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., má zaměstnanec dle § 117 zákoníku práce dokonce nárok na příplatek. Proto se většina zaměstnavatelů snaží normu nepřekračovat a s hlukem se nějakým způsobem vypořádat. Nejčastější volbou je pořízení tlumičů hluku.

Jaké jsou limity pro hluk na pracovišti

Zákon mluví jasně. Expoziční limit ustáleného a proměnného hluku činí 85 dB. Hygienický limit tohoto hluku pro pracoviště, kde je vykonávána náročná činnost na soustředění, pozornost či tvůrčí práci, je 50 dB. Pro pracoviště na stavbách, ve skladech a výrobě, kde hluk nevzniká prací vykonávanou na těchto pracovištích, je limit 70 dB. Detailnější informace poskytuje aktuální zákoník práce.

Řešení nemusí být drahé ani složité

V mnoha provozech mohou být tyto hodnoty překračovány, a pokud zaměstnavatel neudělá patřičné kroky k ochraně zdraví zaměstnanců, zbytečně se vystavuje problémům. Předejít komplikacím, neomezit výrobu a hlavně dodržet zákonné limity pomohou takzvané tlumiče hluku.

Jedná se o jednoduchá opatření, která efektivně nahrazují drahá řešení, jež vyžadují zásah do konstrukce budovy. Nejde tedy o žádné stavební úpravy, a tak je vše vyřešeno rychle a bez jakéhokoliv protahování. Tlumiče hluku mají dlouhodobý účinek s minimální nutností kontroly nebo údržby.

Odborníci zabývající se odhlučňovacími systémy dokáží navrhnout správné řešení. K dispozici jsou akustické kryty průmyslových zařízení, protihlukové stěny a bariéry, tepelně akustické izolace, absorpční a rezonátorové tlumiče hluku či další typy zástěn. Pracoviště pak bude bezpečné a zaměstnanci nebudou zbytečně zatěžováni nepatřičným hlukem.