Jak probíhá stěhování strojů a celých fabrik?

Není žádnou novinkou, že velké společnosti přesouvají v mezinárodním měřítku celé výrobní haly a jejich zařízení. Některé podniky takto migrují dokonce i přes oceán. Ať tak či onak, jde o velmi náročnou a komplexní logistickou operaci, která vyžaduje nejen preciznost a kvalitu, ale také bezpečnost a časovou flexibilitu. Jak takový proces probíhá, nám přibližují specialisté ze společnosti AIS EURELO.

Kompletní akce od A do Z

V mezinárodním relokačním podnikání je AIS EURELO lídrem evropského trhu s více jak čtyřicetiletými zkušenostmi. Doménou společnosti je přeprava strojů celé řady průmyslových odvětví. Vše v podstatě funguje velmi přímočaře. Zákazník požadující stěhování zadá společnosti podklady ohledně projektu a specialisté z AIS EURELO naplánují celou logistickou akci, kterou bude řídit hlavní projektový manažer.

Odborníci na místě stanoví rozsah a časovou náročnost stěhování, vytvoří harmonogram celé akce včetně posouzení rizik, trasy a dalších potřebných dokumentů.

Jakmile zákazník zastaví výrobu, vyškolený tým odpojí a demontuje veškerá zařízení v dohodnutém termínu. Poté probíhá nakládka a přesun. V případě potřeby je možné stroje dočasně uskladnit v prostorách společnosti AIS EURELO.

Výhodou celého procesu není jen fakt, že firma přepraví stroje kamkoliv na světě, ale rovněž zajistí i požadované exportní a celní dokumenty.

Na místě určení pak dojde ke kompletní montáži a připojení, včetně připravení plochy pro zařízení a ukotvení. Zákazník v podstatě přijde k hotové lince a může začít s výrobou.

Finále

Zní to jednoduše, ale celý logistický proces je legislativně náročný a manipulace se stroji vyžaduje specializovanou techniku, stejně tak jako jejich přeprava. Mnohdy může jít i o nadměrné náklady, což úkol ještě komplikuje. S AIS EURELO ale podnikům tyto starosti odpadají.