Podnikání: Víte, co to je a jaké máte možnosti?

Pokud patříte do skupiny lidí, kteří preferují místo jistoty větší samostatnost a časovou flexibilitu, podívejte se, jaká je definice slova podnikání a jaké v něm máte v dnešní době možnosti.

Co je to podnikání? 

Definice podnikání zní dle Obchodního zákoníku následovně: “Podnikání je soustavná činnost provozována samostatně podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.” 

Abyste mohli začít podnikat, čeká vás několik níže uvedených kroků:

  • založení živnostenského oprávnění,
  • přihlášení se k platbám zdravotního a sociálního pojištění,
  • registrace na finančním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště,
  • učinění rozhodnutí, zda povedete daňovou evidenci nebo budete uplatňovat výdaje paušálem (v některých případech však budete muset vést účetnictví, nikoliv daňovou evidenci).

Jaké máte v dnešní době možnosti? 

Dnešní doba umožňuje velké možnosti, co se podnikání týká. Pokud vás zajímají moderní technologie, jste kreativní a chcete pracovat odkudkoliv, vyberte si online marketing – relativně nový, zato však oblíbený obor. Naučíte se v něm:

  • základy tvorby webu,
  • co to je a jak funguje SEO,
  • měřit výsledky pomocí nástroje Google Analytics,
  • vytvářet newslettery,
  • další formy reklamy na internetu.

Nemůžete-li opustit práci ihned, začněte podnikat při zaměstnání. Pokud máte rádi čísla a chcete pracovat z domova, dobrou volbou je například vedení účetnictví. Vědomosti i dovednosti, potřebné k výkonu tohoto oboru získáte na rekvalifikačním kurzu. Zkušení lektoři dokáží připravit do praxe i úplné začátečníky. Vybrat si můžete jednoduché, podvojné účetnictví nebo mzdové se základy personalistiky. 

Možností je samozřejmě více, my jsme nastínili často vyhledávané varianty zájemci o vzdělávací kurzy. Pokud vás však láká jiný obor, jděte za svým srdcem a nebojte se začít s něčím originálním!