Proč je znalost angličtiny důležitá?

Angličtina se v posledních deseti letech stala ve světě obchodu nejpoužívanějším jazykem, firemní kurzy angličtiny pak nejvyhledávanější formou firemního vzdělávání. Výsledkem je, že se vynikající znalost angličtiny stala životně důležitou pro kariérní úspěch každého podnikatele, potažmo zaměstnance.

Firemní vzdělávání, nabízí v jihomoravském kraji nespočet jazykových škol. Jen v Brně můžeme najít opravdu širokou nabídku kurzů ve firmách. Než však přijde řada na to, ptát se – dle čeho vybrat ten správný kurz pro moji firmu, je důležité si být jistý tím, že podpora zaměstnanců a jejich jazykových znalostí bude sklízet své ovoce. Proč je znalost angličtiny v obchodním světě stále číslem 1?

Oficiální forma komunikace v dnešním globalizovaném světě

Šíření anglického jazyka lze sledovat až do dob koloniální expanze, a ve většině zemí po celém světě se angličtina rychle stala výchozím jazykem ve všech oficiálních formách komunikace.

Velký zájem o jazykové kurzy angličtiny přitom nesledujeme jen ve firmách, ale taky např. u čerstvých absolventů středních škol, kteří si mezi vysokou školou a jazykovým vzděláváním stále častěji volí pomaturitní studium angličtiny jako pokračování jejich studijní cesty.

Po absolvování těchto ročních intenzivních jazykových kurzů mají velkou výhodu proti předchozím generacím – angličtinu skutečně ovládají na požadované úrovni většiny zaměstnavatelů a znalostí jazyka se jim dveře otevírají taky do světa. Nemalé procento z nich pak po roční výuce angličtiny volí návrat na vysokou školu, kde jsou jim jazykové znalosti taktéž velkým přínosem.

V dnešním – business – orientovaném světě je pak angličtina široce používána jako hlavní prostředek komunikace jak v malých podnicích, tak ve větších korporátních subjektech. Je Lingua Franca v téměř všech rozvinutých zemích po celém světě a je preferovaným jazykem v obchodní sféře, protože mnoho obchodních partnerů nemluví stejným rodným jazykem.

Cestovatelka překonávající hranice

Angličtina zkrátka překonává mezinárodní hranice. Je to cestovatelka, která ze sebe udělala nejvyhledávanější jazyk v dnešním firemním světě. Její znalost je při vysoce konkurenčním prostředí důležitou součástí úspěchu, a právě z toho důvodu se mnoho úspěšných zaměstnavatelů rozhodlo zařadit mezi benefity pro své zaměstnance firemní jazykové kurzy.

Mnohé celosvětově úspěšné organizace spoléhají na angličtinu jako na prostředek komunikace ve všech oblastech, od e-mailů přes korporátní dokumentaci, až po marketingové nástroje v tištěných i elektronických médiích.

Angličtina je používána jako oficiální jazyk ve více než 70 zemích. Plynulost v angličtině, a to jak v písemné, tak mluvené, hraje v mnoha aspektech podnikového života klíčovou roli – od zajišťování zaměstnanců, přes komunikaci s klientem, po dosažené obchodních partnerství po celém světě.

Angličtina se stala celosvětovým jazykem v podnikání po celém světě do takové míry, že se jedná o standardní oficiální jazyk v některých odvětvích, jako je např. lodní či letecký průmysl. Výsledkem je, že znalost angličtiny je téměř závazným požadavkem pro vybraná pracovní místa, jako jsou piloti leteckých společností, námořní důstojníci apod.

Dnešní firemní kultura vyžaduje kromě ovládání mluvené angličtiny taky špičkovou znalost angličtiny písemné.

Je to hlavně z toho důvodu, že téměř všechny formy obchodní komunikace, jako jsou e-maily, prezentace, prodej a marketing a dokonce i právní dokumentace společnosti, jsou vedeny v angličtině.

Jazyková škola Brno PELICAN nabízí kromě klasických kurzů, zmíněného ročního intenzivního kurzu pomaturitní studium pro čerstvé absolventy taky firemní jazykové kurzy. Neváhejte se na nás v případě zájmu obrátit. Moc rádi Vám předáme veškeré informace a staneme se Vašimi partnery na poli firemního vzdělávání!

Váš PELICAN