To se nikdy nenaučím! 3 chyby při učení jazyků

Co se Ti vybaví, když se řekne chyby při studiu jazyků? Nedokonalá výslovnost? Tápání při hledání správného slovíčka? Zmatek v gramatických pravidlech?

Pravda, to jsou při učení jazyků velmi časté chyby, které řada z nás dělá i po letech studia a o kterých by lektoři, kteří u nás vedou jazykové kurzy, firemní vzdělávání i pomaturitní studium jazyků, mohli napsat celou knihu.

Rozhodně se však nejedná o chyby, které by nás měly držet zpátky. Ve skutečnosti jsou totiž naprosto přirozené, a dokonce jsou nedílnou součástí učebního procesu.

Teď si ale společně pojďme představit 3 chyby, která nás – na rozdíl od těch zmíněných výše – budou při studiu jazyka držet zpátky. A vůbec nezáleží na tom, jestli jsme samouk nebo jestli navštěvujeme řádně organizované firemní kurzy angličtiny. Je totiž možné je, stejně jako jiné chyby, snadno opravit, když si je uvědomíme. A jaké chyby to tedy jsou?

#1: Bojíme se dělat chyby

Chyby jsou nedílnou součástí každého učebního procesu, a studium jazyků není výjimkou. Neměli bychom se jich tedy bát. Jen se nad tím maličko zamysleme. Ve skutečnosti je nemožné dosáhnout vysoké úrovně jazyka, aniž bychom předtím neudělali spoustu a spoustu (a spoustu!) chyb.

Tak proč se jim pokouše vyhýbat? Místo prchání a strachu si uvědomme, že se jazyk učíme a akceptujme fakt, že prostě chyby dělat budeme, i když nám tohle pomyšlení může být zpočátku nepříjemné a firemní jazykové kurzy peprnější.

Pokud však budeš své kurzy spojeny se stresem a negativními pocity už od samotného počátku, je vysoce pravděpodobné, že svou snahu předčasně vzdáš. Stejně tak, pokus se budeš bát mluvit, dokud si nebudeš jist, že danou věc řekneš perfektně. Co se jazykového vzdělávání týče, je známo, že přílišná starost o dokonalost každého studenta paralyzuje.

Proto si dobře pamatuj jednoduché pravidlo, a to, že dělat chyby je prvním krokem ke zlepšení. Zkrátka – bez prvotních chyb pokroku jen těžko dosáhneš!

#2: Příliš visíme na gramatice

Ano, jazyky mají gramatická pravidla, a když navštěvuješ pomaturitní studium angličtiny, budeš se je učit dodržovat. A ano, některá z nich Ti rozhodně budou připadat těžká. Ale víš co? Každý jazyk má taky něco, co je naprosto jednoduché!

Při zmíněné angličtině a čínštině se například nečasují slovesa, v ruštině existuje jen jeden minulý čas a ve španělštině či francouzštině se podstatná jména nijak neskloňují.

Obecně děláme ve spojení s gramatikou dvě chyby – buď ignorujeme gramatická pravidla, která nám dělají potíže, abychom si ulehčili práci, nebo se naopak až příliš soustředíme na detaily, namísto abychom udělali krok vzad a uvědomili se jazyk jako celek.

Jakmile si totiž uvědomíme strukturu jazyka, sami si najdeme způsob, jak si gramatická pravidla zapamatovat. A pomaturitní angličtina už pro Tebe nikdy nebude noční můrou!

#3 Soustředíme se na špatnou slovní zásobu

Jednou z největších chyb, kterou můžeme při studiu jazyka udělat, je špatný výběr slovní zásoby, na kterou se budeme soustředit. Určitě i Ty znáš příručky, které slibují, že Tě naučí 1000 nejpoužívanějších slov v angličtině nebo němčině.

Slovní zásoba je ale užitečná pouze tehdy, když ji můžeš použít. A je vždy nepravděpodobnější, že budeš mluvit o sobě, o svých koníčcích, o své rodině nebo o své práci. Takže, konec zobecňování!

Soustředit se na slovíčka, která jsou pro Tebe relevantní, to Ti pomůže rychle vybudovat slovní zásobu, kterou můžeš hned použít v konverzaci. A protože pro Tebe budou tato slova důležitá, bude taky mnohem lehčí si je zapamatovat.

Jazyková škola Brno PELICAN má pro Tebe na závěr jeden tip, jak začít s budováním slovní zásoby. Než se začneš jazyk učit, sepiš si na list papíru vše, co se týká Tvého života. Piš o sobě, o své rodině, koníčcích, škole, zkrátka o všem, na co může přijít řeč při běžné konverzaci.

Poté si ke každému slovu zvol několik těch, které s ním souvisí (např. pokud je mezi Tvými slovy „vegetarián“, nejspíš se Ti bude hodit vědět, jak se řekne zelenina, maso, jíst apod.). Tímto způsobem si pak vytvoř svůj vlastní seznam nejpoužívanějších slov.

Tak co, našel ses alespoň v jedné z našich chyb? Vyvaruj se jim, a to třeba tím, že jazyk začneš studovat v jazykové škole PELICAN! Těšíme se na Tebe!

Tvůj – chybami poučený – PELICAN!