Kde se podívat do katastrální mapy a jaká data lze zjistit

Katastrální mapa představuje ucelený přehled o hranicích katastrálních území, správních jednotkách, pozemcích a dalších stavebních dílech. Nejčastěji ji lidé vyhledávají v souvislosti s nemovitostmi a pozemky, a to v případech, kdy je přesně třeba vytyčit dané hranice, či v úředních záležitostech.

Portál GeoPas.cz nabízí více než jen základní informace

Do katastru nemovitostí může svobodně nahlížet každý občan. Oficiální mapový portál, který provozuje v digitální formě Český úřad zeměměřický (ČÚZK) a katastrální poskytuje obsáhlá a hlavně aktuální data přístupná bez jakékoliv registrace, stačí zadat pouze captcha kód a získat tak požadované údaje například o sousedních parcelách či přesných hranicích vlastního pozemku.

Obšírnější data z katastru nemovitostí poskytuje nový webový portál GeoPas.cz, který mapové podklady ČÚZK doplňuje o spoustu zásadních dat z oblastí, jako je demografie, geologie, vodstvo či dokonce ekologie. GeoPas.cz sice neplní agendu katastru a dělá pouze pohledy obdobné nahlížení do katastru nemovitostí, ale jedná se o velmi užitečný nástroj.

Na GeoPas.cz si mohou zájemci kromě základní katastrální mapy, která zobrazuje hranice pozemků, nemovitosti a data o nich, prohlížet aktuální mapové podklady, které zobrazují třeba skládky, kontaminované lokality, záplavová území, hlučné lokality, geologicky rozličná území či dokonce demografická data s podílem lidí v exekuci či nezaměstnaných.

Vše na jednom místě

Portál GeoPas.cz získává data jednak přímo z katastrálního úřadu, rovněž ale využívá otevřené datové sady z ministerstev, příspěvkových organizací či agentur poskytujících tematická data. Jde například o Státní pozemkový úřad, Českou geologickou službu, Český statistický úřad či Výzkumný ústav vodohospodářský. Na jednom místě tak najdete obsáhlé informace týkající se vámi hledané lokality. Portál je velice pěkně zpracovaný a jeho používání je zcela jednoduché a intuitivní.