Míra inflace a její vývoj do budoucna

Inflace je v dnešní době horkým tématem. V Česku patří růst cen mezi nejdramatičtější z rozvinutých států. Podle ČSÚ je momentální míra inflace 11 %. Ta má dopad na růst mezd, ale například i výši úrokových sazeb nebo kurzy měn.

Jak se inflace počítá?

Míra inflace se počítá za pomoci indexu spotřebitelských cen. Ten si lze představit jako nákupní košík, v němž naleznete veškeré zboží a služby pro domácnosti. Tím je myšleno:

  • zboží každodenní spotřeby (potraviny, pohonné hmoty),
  • zboží dlouhodobé spotřeby (spotřebiče, oblečení, nábytek),
  • služby (energie, pojištění).

Složení koše vychází z nákupních zvyklostí průměrné domácnosti. V realitě se tak inflace dotkne každého spotřebitele jinak, jelikož domácnosti mají odlišné nákupní chování.

Predikce do budoucna

Podle Ministerstva financí by v roce 2024 mohl český HDP vzrůst o 3 %. Celková inflace bude oslabovat zřejmě jen pozvolna. Stále je totiž ovlivňována vysokými cenami energií (řadě firem či domácností skončila dřívější výhodnější fixace) i cenami materiálu či surovin. Proinflačně bude působit také přehřátý trh práce a poměrně rychlý nárůst nominálních mezd.

Dalšími přetrvávajícími riziky jsou problémy v globálních dodavatelských řetězcích, stejně jako vznik a šíření nových mutací koronaviru, proti nimž by dostupné vakcíny nebo prodělané onemocnění poskytovaly jen malou ochranu.

Novým rizikem jsou i problémy některých amerických a evropských bank, obzvláště pokud by důvěra ve stabilitu bankovního sektoru byla dále narušena. Vnitřním rizikem je také cyklický a strukturální vývoj v automobilovém průmyslu a nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí. Naopak pozitivně může působit mimořádný nárůst úspor domácností z posledních let, který by mohl pomoci tlumit dopady vyšších spotřebitelských cen na spotřebu.

Celkově se pro rok 2024 očekává, že se růst spotřebitelských cen bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky, tedy na úrovni 2,4 %.